cartoon porn pic
3d cartoon porn
cartoon porn games

รายชื่อจากเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

เขียนโดย admin@KWANK   
ศุกร์, 15 มิถุนายน 2012
  
ข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีความประสงค์
เข้ารับการพัฒนาฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จากเขตพื้นที่การศึกษา

Declare_1

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
node กาฬสินธุ์ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2   สพป.เขต 3    สพม.เขต 24
node ขอนแก่น สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 4 สพป.เขต 5  สพม.เขต 25
node ชัยภูมิ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพม.เขต 30
node นครพนม สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพม.เขต 22
node มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
node มหาสารคาม สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพม.เขต 26
node ร้อยเอ็ด สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพม.เขต 27
node เลย สพป.เขต 1 สพป.เขต 3 สพม.เขต 19
node สกลนคร สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3
node หนองคาย สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพม.เขต 21
node หนองบัวลำภู สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node อุดรธานี สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 4   สพม.เขต 20
node บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ
node บุรีรัมย์ สพป.เขต 2  สพป.เขต 3 สพป.เขต 4 สพม.เขต 32
node นครสวรรค์ สพม.เขต 42
node ยโสธร สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node กรุงเทพฯ สพป.เขต 1
node นครราชสีมา สพป.เขต 2 สพป.เขต 6-7
node นครศรีธรรมราช สพป.เขต 2
node ปทุมธานี สพป.เขต 4
node พะเยา สพป.เขต 2
node อำนาจเจริญ สพป.อำนาจ
node อุบลราชธานี สพป.เขต 2 สพม.เขต 29
node สระแก้ว สพป.เขต 1
node อุทัยธานี สพป.เขต 2
node สุรินทร์ สพม.เขต 33
node สงขลา สพป.เขต 3
node จันทบุรี สพม.เขต 17
node นครปฐม สพป.เขต 1
node แม่ฮ่องสอน สพป.เขต 1
node นนทบุรี สพป.เขต 2
node ศรีสะเกษ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node ราชบุรี สพป.เขต 1 สพม.เขต 8
node ชลบุรี สพป.เขต 1
node สุพรรณบุรี สพม.เขต 9
node ตรัง สพป.เขต 1
node ชุมพร สพป.เขต 1
node สุราษฏร์ธานี สพป.เขต 3
                        .
 
 
*  
แก้ไขล่าสุด ( ศุกร์, 27 กันยายน 2013 )
 

PR-EDURMU

  • เว็บลิงค์

  • วีดีทัศน์บ้านของครู

GiJaGam
PrePraWat
Attribute
KSP-1
KSP-2
KSP-3
KSP-4
PR-Teacher
EDU-IPtv-Com
EDU-IPtv-Mobile
arena
Calendar-DEAN
Calendar

สัมภาษณ์ท่านคณบดีฯ

ข่าวสารการผลิตครูพันธุ์ใหม่

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
119 ปี การฝึกหัดครูไทย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
"ทิศทางการศึกษาไทย : กับความ
 พร้อมสู่สังคมอาเซี่ยน"
ครูยุคใหม่ - อ.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์
การบริหารจัดการการศึกษาเชิง
บูรณาการ  ระดับภูมิภาคฯ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม -เรื่อง ถ้า
รู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก
ครุศาสตร์ส่องทาง
บรรยายพิเศษ
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
วีดีทัศน์แนะนำ
สาระประโยชน์และสารคดี
ผลงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารและพื้นฐานฯ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนว
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนฯ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
ป้ายโฆษณา