บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

PDF
พิมพ์
อีเมล

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท   ทองบุ
คณะบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


    04 ก.พ. 57     ส.ค.ศ.ท.จี้ลดจำนวนผลิตบัณฑิตครู เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเพื่อตกงาน (เดลินิวส์)
 
23 ม.ค. 57     มรม.ฟื้นผลิตครูเอกประถมศึกษา (เดลินิวส์)
 
20 ม.ค. 57     บทสัมภาษณ์ภาพยนตร์ "สัญญาหน้าเสาธง" (เดลินิวส์)
 
13 พ.ย. 56     'สุรวาท' ชี้สอบบรรจุโกงได้เด็กไม่มั่นใจ (เดลินิวส์) 
 
17 ก.ย. 56     ส.ค.ศ.ท. แนะปลดล็อคตั๋วครูเฉพาะกิจ (เดลินิวส์) 
 
03 ก.ย. 56     มรม. ปฏิรูประบบผลิตครูรับอาเซียน (เดลินิวส์) 
 
16 ส.ค. 56   ชงเสนอจำกัดรับนักศึกษาครู ตั้งแต่ ปี '58 (เดลินิวส์)
 
09 ก.ค. 56     ชงคุรุสภาคุมแผนรับ นศ.ครู กันผลิตล้น (เดลินิวส์)
 
05 ก.ค. 56    ส.ค.ศ.ท. ชี้ข้อสอบครูไร้มาตรฐานทำคะแนนวูบ (เดลินิวส์)
..........  


 

 

 
ป้ายโฆษณา