cartoon porn vids
cartoon porn movies
cartoon porn games

พัฒนาครูเชี่ยวชาญ 4-8 มิ.ย. 55 โรงแรมวสุ

PDF
พิมพ์
อีเมล
อังคาร, 05 มิถุนายน 2012
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วันที่  4-8  มิถุนายน  2555
ณ  โรงแรมวสุ  มหาสารคามแก้ไขล่าสุด ( จันทร์, 11 มิถุนายน 2012 )
 
ป้ายโฆษณา