cartoon xxx
cartoon porn vids
cartoon porn pic

ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ 3-7 พ.ค. 55

PDF
พิมพ์
อีเมล
ศุกร์, 25 พฤษภาคม 2012
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยเชี่ยวชาญ
ระหว่างวันที่  3-7  พฤษภาคม  2555
ณ  โรงแรมวสุโฮมเตล  มหาสารคาม
แก้ไขล่าสุด ( ศุกร์, 25 พฤษภาคม 2012 )
 
ป้ายโฆษณา