cartoon porn movies
adult cartoons
cartoon xxx

วิทยฐานะ ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย administrator   
พุธ, 04 เมษายน 2012

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ศูนย์ มรม.

 

Declare_1

 

โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินได้ดังนี้
          เบอร์โทรสาร(fax) 
          043-713206    สำนักงานคณบดี
          043-742622    ฝ่ายวิชาการ
          043-723508    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ทุกท่าน สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
** 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ที่ใช้ตามระเบียบราชการ)
** 2. สำเนาเอกสารยืนยันการโอนเงิน เพื่อยืนยันอีกครั้ง ในวันรายงานตัว

GoTo

 

nodeครั้งที่ 4 อบรม 21 - 25 มกราคม 2556
รายชื่อผู้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
*** หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 30 ท่าน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเลื่อนการพัฒนา ***
ยืนยันการร่วมอบรมโดยการโอนชำระเงินและแฟกซ์รายละเอียดเท่านั้น
ติดต่อ                 คุณสโรชา 087-217-6958   คุณป๊อป 083-078-5797


ข้อมูลที่พัก
โรงแรมสวนวรุณ : 043-712585-6 (ติดกับ ม.ราชภัฏ)
โรงแรมตักสิลา :  043-719999,   043-719915
โรงแรมวสุโฮเตล : 043-740888

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 16 มกราคม 2013 )
 
ป้ายโฆษณา