famous cartoon porn
porn cartoon
famous cartoon porn

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย administrator   
จันทร์, 19 มีนาคม 2012

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ศูนย์ มรม.
 

Declare_1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินได้ดังนี้
เบอร์โทรสาร (fax)
043-713206    สำนักงานคณบดี
043-742622    ฝ่ายวิชาการ
043-723508    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ยืนยันข้อมูล/แจ้งการโอนเงิน/ชำระเงิน ที่หมายเลข
คุณสโรชา    087-217-6958
คุณป๊อป       083-078-5797

ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานสาขาย่อยห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่บัญชี
476-0-21561-1 ชื่อบัญชี "รับฝากเงินค่าลงทะเบียน
คณะครุศาสตร์" ค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ใบส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

กรณีที่ 1  ผลงานผ่านแล้ว หรือ กำลังรอการพิจารณาเป็นชำนาญการพิเศษ
กรณีที่ 2  ต้องถือครองชำนาญการอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง ถึงวันเข้าอบรม
                 เช่น แต่งตั้งวันที่ 31 มีนาคม 2554 ครองชำนาญการ ครบ1 ปี คือวันที่  
                 30 มีนาคม 2555 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด
แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ทุกท่าน สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
** 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ที่ใช้ตามระเบียบราชการ)
** 2. สำเนาเอกสารยืนยันการโอนเงิน เพื่อยืนยันอีกครั้ง ในวันรายงานตัว


GoTo

 

 


ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

          หน่วยพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จะจัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ในเขตจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น 
ขอให้ข้าราชการครูทุกท่านตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้


ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกจัดหวัดให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  จังหวัดมหาสารคามเท่านั้น!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา จ.มหาสารคาม

nodeครั้งที่ 14 เต็มแล้ว อบรม 13 - 16 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะครุศาสตร์ มรม.
รายชื่อผู้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ตารางวิทยากร
nodeครั้งที่ 15 เต็มแล้ว อบรม 18 - 21 ธันวาคม 2555 ณ คณะครุศาสตร์ มรม.
รายชื่อผู้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ตารางวิทยากร
nodeครั้งที่ 16 อบรม 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 56  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มรม.
รายชื่อผู้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ติดต่อ อ.นราวิชญ์ (085-0099500)   
คุณสโรชา 087-217-6958,  คุณป๊อป 083-078-5797


ข้อมูลที่พัก
โรงแรมสวนวรุณ : 043-712585-6 (ติดกับ ม.ราชภัฏ)
โรงแรมตักสิลา :  043-719999,   043-719915
โรงแรมวสุโฮเตล : 043-740888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

 

แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 16 มกราคม 2013 )
 
ป้ายโฆษณา