Black Ribbon

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท  ทองบุ
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


20 ก.ค.58  ชี้ปรับหลักสูตรต้องมองรอบด้าน (เดลินิวส์)
07 มี.ค.58  บทความพิเศษ การผลิตครู "ระบบปิด" ฟื้นคืนคุรุทายาท (มติชน สุดสัปดาห์)
19 ก.พ.58  
สนช.จี้'ก.ค.ศ.'ชี้แจง12ปัญหาครู (ข่าวสด)
17 ก.ย.56  ส.ค.ศ.ท.แนะปลดล็อคตั๋วครูเฉพาะกิจ (เดลินิวส์)
03 ก.ย.56  มรม.ปฏิรูประบบผลิตครูรับอาเซียน (เดลินิวส์)
16 ส.ค.56  ชงเสนอจำกัดรับนึกศึกษาครู ตั้งแต่ปี'58 (เดลินิวส์) 
09 ก.ค.56  ชงคุรุสภาคุมแผนรับ นศ.ครู กันผลิตล้น (เดลินิวส์)
05 ก.ค.56  
ส.ค.ศ.ท.ชี้ข้อสอบครูไร้มาตรฐานทำคะแนนวูบ (เดลินิวส์)

Additional information