Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร” 16 มกราคม 2560 379
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฏร์ธานี 22 มิถุนายน 2559 615
การประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย วันที่ 15 มิ.ย. 59 15 มิถุนายน 2559 539
"วันครู ปีที่ 60" คณะครุศาสตร์ 18 มกราคม 2559 975
ค่ายครูสู่ชนบท(พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 12 04 ธันวาคม 2558 1025
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 2558 04 ธันวาคม 2558 744
กฐินคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ 04 ธันวาคม 2558 632
ครุมุทิตาจิต บ้านของครู 2558 07 ตุลาคม 2558 936
ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 24 กันยายน 2558 779
เวทีความคิดเห็นของประชาชน จ.มหาสารคาม 31 สิงหาคม 2558 579
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2558 13 สิงหาคม 2558 832
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 07 สิงหาคม 2558 687
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 05 สิงหาคม 2558 779
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2558 28 กรกฎาคม 2558 956
การพัฒนาวิทยฐานะผอ.รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15 30 มิถุนายน 2558 839
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 16 มิถุนายน 2558 1084
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4/58 16 มิถุนายน 2558 727
เทคนิคและทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 16 มิถุนายน 2558 855
การพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 48 16 มิถุนายน 2558 1637
การพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 47 22 พฤษภาคม 2558 777

Additional information