Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร” 16 มกราคม 2560 550
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฏร์ธานี 22 มิถุนายน 2559 699
การประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย วันที่ 15 มิ.ย. 59 15 มิถุนายน 2559 622
"วันครู ปีที่ 60" คณะครุศาสตร์ 18 มกราคม 2559 1074
ค่ายครูสู่ชนบท(พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 12 04 ธันวาคม 2558 1098
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 2558 04 ธันวาคม 2558 820
กฐินคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ 04 ธันวาคม 2558 695
ครุมุทิตาจิต บ้านของครู 2558 07 ตุลาคม 2558 986
ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 24 กันยายน 2558 830
เวทีความคิดเห็นของประชาชน จ.มหาสารคาม 31 สิงหาคม 2558 627
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2558 13 สิงหาคม 2558 883
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 07 สิงหาคม 2558 738
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 05 สิงหาคม 2558 828
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2558 28 กรกฎาคม 2558 1016
การพัฒนาวิทยฐานะผอ.รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15 30 มิถุนายน 2558 883
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 16 มิถุนายน 2558 1149
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4/58 16 มิถุนายน 2558 768
เทคนิคและทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 16 มิถุนายน 2558 921
การพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 48 16 มิถุนายน 2558 1682
การพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 47 22 พฤษภาคม 2558 821

Additional information