ระบบบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th