ระบบบริการการศึกษา
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

 

รายละเอียด

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ (Inerrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบูรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research