ระบบบริการการศึกษา

ประกาศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สำหรับ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

 

ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมพัฒนา โดยแจ้งข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อ-นามสกุล
2. ตำแหน่ง
3. หลักสูตรที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา เช่น ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ
4. โรงเรียนและสังกัดเขตพื้นที่
5. เบอร์โทรศัทพ์
6. อีเมลล์
และส่งรายละเอียดมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Black Ribbon