ระบบบริการการศึกษา

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาชีพครูวิชา

หน้าแรก ภาพกิจกรรม 》พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู