ระบบบริการการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน้าแรก ภาพกิจกรรม กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,
วันชาติ, และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ หน้าอาคาร 4 และเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2561