ระบบบริการการศึกษา

ค่ายครูสู่ชนนบท พี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 คณะครุศาสตร์ ณ บ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

หน้าแรก ภาพกิจกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สโมสรคณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะคณะครุศาสตร์
 ออกค่ายครูสู่ชนนบท พี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 คณะครุศาสตร์  ณ   บ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม