ระบบบริการการศึกษา

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

หน้าแรก ภาพกิจกรรม 》พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา