ระบบบริการการศึกษา

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย วันที่ 20 เมษายน 2561

หน้าแรก ภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย