ระบบบริการการศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 84 วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลด ภาพรับใบประกาศ รุ่น 84 (คลิก)

หน้าแรก ภาพกิจกรรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่น
84
ดาวน์โหลด ภาพรับใบประกาศ รุ่น 84 (คลิก)