ระบบบริการการศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 83 วันที่ 23-26 มกราคม 2561

          ดาวน์โหลด ภาพรับใบประกาศ (คลิก)

หน้าแรก ภาพกิจกรรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 83

     ดาวน์โหลด ภาพรับใบประกาศ (คลิก)