ระบบบริการการศึกษา

โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพกับกีฬารักบี้ฟุตบอล" วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม  สมาคมกีฬารับี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพกับกีฬารักบี้ฟุตบอล"
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ สนามอรุณปรีดีลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการโดย สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์