ระบบบริการการศึกษา

หน้าแรก ภาพกิจกรรม  วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 78  
ณ  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     DownLoads ภาพรับใบประกาศ

  
       DownLoads ภาพรับใบประกาศ

Black Ribbon