ระบบบริการการศึกษา

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560


วันที่ 19 มิถุนายน 2560 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ปฏิบัติการ 1 คณะครุศาสตร์