ระบบบริการการศึกษา

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560

หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560

19 มิถุนายน 2560 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ปฏิบัติการ 1 คณะครุศาสตร์