ระบบบริการการศึกษา

คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

หน้าแรก ภาพกิจกรรม คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย


4-5 พฤษภาคม 2560 คณบดีและทีมบริหารคณะครุศาสตร์นำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่