ระบบบริการการศึกษา

คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

4-5 พฤษภาคม 2560 คณบดีและทีมบริหารคณะครุศาสตร์นำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้

รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่