ระบบบริการการศึกษา

หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร”


งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560