ระบบบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ / ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ชั้นปีที่ 1 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 743
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5) 24 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 861
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับสมัคร 18 - 24 กรกฎาคม 2561 "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2561 19 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1776
ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ 15 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 397
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 90 , 91 และ 92 07 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 10952
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 89 (เต็มแล้ว) 26 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 7416
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 88 (เต็มแล้ว) 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6856
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2503
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 22 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 14471