ระบบบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครู

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 86 (เต็มแล้ว) 09 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2111
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 85 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2700
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 84 05 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 4065
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 83 05 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 3032
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 82 19 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2681
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 81 18 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2301