ระบบบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ / ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ชั้นปีที่ 1 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 383
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5) 24 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 638
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับสมัคร 18 - 24 กรกฎาคม 2561 "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2561 19 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1001
ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ 15 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 167
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 90 , 91 และ 92 07 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 9612
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 89 (เต็มแล้ว) 26 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6997
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 88 (เต็มแล้ว) 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6646
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2043
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 22 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 13655