ระบบบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ / ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 93 15 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1048
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ชั้นปีที่ 1 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1258
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5) 24 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1214
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับสมัคร 18 - 24 กรกฎาคม 2561 "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2561 19 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 2572
ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ 15 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 729
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 89 (เต็มแล้ว) 26 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 7797
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 88 (เต็มแล้ว) 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 7128
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 3238
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 22 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 15156