ระบบบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครู

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 90 , 91 และ 92 07 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6261
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 89 (เต็มแล้ว) 26 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6404
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 88 (เต็มแล้ว) 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 6348
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 1627
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 22 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ 12877